Paroli Calabrisi di Giusy Staropoli Calafati

271

Paroli si ‘ndi dinnu tanti assai

Paroli calabrisi cu non d’ha dittu mai?

Cu a gugghja e u filu avogghja u si ‘ndi cusi,

parinchinu li buca e li partusi.

Su scritti cu la pinna e scritti a manu

Scangiati ‘ntornu a rota e allu tilaru.

‘Nte’ libbra di masitri sugnu misi,

comu satizzi a canna sugnu ‘mpisi.

Paroli chi a parrari sugnu assai

Chju’ si ‘ndi dici chju’ non fìninu mai.

E si a rima, na chitarra si li ‘mpendi e cordi,

si dassanu i cuntari puru i sordi.

Paroli calabrisi , e chi cuntati

Stramenti chi dija sona e vui cantati?

‘Ndavi duci e puru amari assai

Chi a vucca araggia e non si queta mai.

‘Ndavi chi d’amuri su acconzati,

comu cu maistria sardi salati.

‘Ndavi chi du scornu arrussicannu

Ca parri e non lu sai si fannu dannu.

Ca ditti sugnu senza sentimentu,

paroli su’ arraggiati di turmentu.

Eppuru, su’ paroli di na vota

Chi i dici lu figghjolu e a maritata.

Li dici la schietta u previti e u baruni,

ca sugnu paroli chi ‘nd’avi a miliuni.

‘Nd’avi pe’ li poveri e puru pe’ li ricchi

Pe’ li sventurati e ‘nd’avi puru pe’ l’affritti.

‘Nd’avi chi alli voti cadinu da cruci,

chi poi tornanu ‘mpisi e fannu luci.

Si dinnu cu nu sonu e n’atru ancora

Secundu i ‘dduvi veni la parola

Po’ esseri i muntagna o di marina,

ditta a denti stritti o a vucca chjna.

Paroli calabrisi su’ fjuri d’ogni misi

Paroli su’ di vantu e d’amuri a stu’ paisi.

E vui chi pe’ lu scornu chju’ non di diciti,

scordativi i sta terra e chju’ non ‘ndi parrati.

Scordativi di ‘dduvi nesciru sti paroli

i ‘dduvi la mammina vi fici parturiri.

E si vrigogna vi veni mu parrati

U calabrisi, vi pregu, non lu mantugati.

Ma nommu avissi u aviti nostalgia

“ah, la parrata di la casa mia”.

Ca mancu chju’ lanzola ‘cca’ trovati  ‘mpisi

Pemmu u mi scriviti i paroli calabrisi.

Io calabrisi su’ e d’accussi’ parru

Senza mu mi pigghju tantau d’arru.

E quandu vogghju u cuntu i stu paisi,

lu fazzu cu paroli calabrisi.

Cu chista vucca in calabrisi cantu

E di sta terra io ‘ndi fazzu vantu.

Paroli allu capizzu ‘nd’haju ‘mpisi

E sugnu tutti paroli calabrisi.