Còri d’emigrànti di Rosetta Pontoriero

Còri d’emigrànti

Aùndi vài vài còri d’emigrànti

‘a tèrra tòi hài sèmpi davànti

Partìsti pì tànti ànni ‘nta pàisi frùsteri

e no’ ‘nti scurdàsti di ricòrdi d’aièri

‘U còrpu putìsti purtàri luntànu

ma ‘u còri tòi ‘a Calàbria hàvi sèmpi ‘nta mànu

Pi’ ‘nu lavùru e pi’ furtùna partìsti

‘u jòrnu ‘nta ‘na tèrra frùstera tìnd’isti

Ogni jòrnu t’arricòrdi di chìgiu pòcu pàni

e volerìssi u tòrni pùru dumàni

Partìsti pi’ pòchi ànni pì fàri sòrdi

ma ‘a fìni no’ fàri còmu ‘i tànti ‘ngòrdi

Ogni pàisi du mùndu hàvi ‘i sòi mègghju piànti

e io vògghju u ricògghju ‘i Calabrìsi tùtti quànti

‘U sàcciu cà ‘a càrni vòscia no’ pòzzu ricugghjìri

ma ‘u còri di Calabrìsi no’ vògghju fàri murìri

Cu’ l’ànima e cu’ còrpu io pi’ vùi cumbàttu

cà ‘u sàcciu c’avìti di ricòrdi ‘u còri spàttu

Io jòrnu e nòtti stàiu cu’ tùtti vùi abbrazzàta

e vi cùntu di ‘stà tèrra du sùli tàntu amàta.

Cuore d’emigrante

Dove vai vai cuore d’emigrante

la terra tua hai sempre davanti

Sei partito per tanti anni nei paesi forestieri

e non ti sei dimenticato dei ricordi di ieri

Il corpo hai potuto portare lontano

ma il cuore tuo la Calabria ha sempre nella mano

Per un lavoro e per fortuna sei partito

un giorno in una terra straniera te ne sei andato

Ogni giorno ti ricordi di quel poco pane

e vorresti tornare pure domani

Sei partito per pochi anni per fare soldi

ma alla fine non fare come i tanti ingordi

Ogni paese del mondo  ha le sue migliori piante

e io voglio raccogliere i Calabresi tutti quanti

Lo so che la carne vostra non posso raccogliere

ma il cuore dei Calabresi non voglio fare morire

Con l’anima e con il corpo io per voi combatto

perché lo so che dei ricordi il cuore disfatto

Io giorno e notte stò con voi abbracciata

e vi racconto di questa terra dal sole tanto amata.

La poesia di Rosetta Pontoriero, poeta calabrese, è dedicata a tutti coloro che hanno lasciato la Calabria per lavoro ma che hanno portato in giro per il mondo sempre la loro anima, un pezzo del loro cuore.