Campagna elettorale in versi/ fine – Emanuele Di Bartolo. Mastru Gustino a ognunu, eccu, fa fari, nu signu ‘e crùcia e ‘d’iddru po’ cci scriva numu e cugnumu ncùcchja …

57

Emanuele Di Bartolo è nato, nel 1901, a Crucoli dove è vissuto, giovane medico pediatra, prima di trasferirsi a Crotone dove è morto nel 1978.   Ha sempre  tenuto, però,  nel cuore il suo vecchio borgo natio come si evince da questi versi: “Miu paisu nativu, / quantu pisa ss’eterna luntananza / e comu sentu,/ nt’u sangu, ‘n risonanza, / ‘u leccu vivu / d’ognessia vùcia/ d’ì toi rughi e di stritti!/ Nt’u coru quantu vrùcia/ ‘u scàrminu d’i mancati ritorni,/ ‘e l’addii no’ ditti!/ Ma ‘u miu penzeru secretu/ vota ‘d ogne mumentu,/ ccu nu cocente affannu,/ a ‘ri toi virdi cuntorni,/ a ‘ri foculari/ d’i toi pràciti siri,/ comu si po’ votari ppe cercari/ cchi s’è lassatu arretu/ senza capiri/ cchi si stava lassannu!/ Oh, potiri assaggiari n’atra vota/ na sula feddra ‘e panu/ fatta ccu ‘ru tuu granu;/ na vìppita a ‘ru tuu friscu surientu/ e nu biccheru ‘e vinu d’i toi vigni;/ ‘u caluru ‘e na focara d’i ligni/ d’i toi voschi luntani;/ e ntregulari suba n’ala ‘e ventu,/ ‘a vùcia d’i toi limpidi campani;/ abbicinari, prima d’a ricota,/ ancora, ‘a punta/ d’i jti a l’ùrulu ‘e l’acquasantera/ d’a gghjesa ppe trovari, d’a preghera,/ cchjù spuntànii motivi!/ Oh, potiri ricìviri a ‘ra frunta/ l’Ogghju Santu d’i toi sereni olivi!”. Pochi anni orsono Crucoli ha voluto onorare il suo simbolo culturale, il suo medico poeta, raccogliendone i tanti libri editi ed esauriti, altre raccolte inedite e fogli sparsi, pubblicando la ristampa del tutto: l’Opera Omnia elegantemente custodita in un cofanetto di tre volumi che racchiudono le pubblicazioni: Filati sciusi del 1956, Finocchj e ‘timpa del 1958, Accunti musci del ’60, Annannu…Vidennu…del ’62, Raccioppi del ’65, ‘U jusciarulu del ’67, ‘A petra del ’69, Picàti del ’71, Sìmita nt’u carròlu del ’73 e Filu spinatu del 1974. Il medico crucolese dalle sue tantissime creature poetiche lo si può ritenere un poeta vero permeato dall’ironia socratica e quindi un patrimonio che appartiene a tutti e non solo ai Crucolesi. Insomma Di Bartolo come Pascoli, il poeta delle cose, delle piccole realtà, dell’umiltà, il poeta che utilizzava il dialetto perchè lingua delle origini, della nascita come linguaggio poetico della vita.   Speculazioni   ‘Mprimamattina, povareddra, è morta ‘a mamma du notaru Cuzzolinu. È statu misu mò nu tavolini cu làbbissu e guadernu avanta a porta.   Cci su venuti ppe scrivìri ‘a firma Don Cicciu ‘u secretariu cumunalu, ‘u medicu do’ Gnazzu, u’ spezzialu, u’ mastru ‘e scola, ‘a levatrìcia Virma…   Mastru Gustino ‘e Gèniu, u cusituru, ‘u numu suu nt’u fogghiu cci à scrivutu e, ncùcchia ‘u tavulinu, s’è mintutu tisu, appoggiatu a nu spuntunu ‘e muru.   Cci su tutt’i tamarri nnarfabbeti chi mò cci vonu misi puru loru a ‘ru guadernu e cercanu ‘u favoru tutti a mastru Gustino, queti queti.   Mastru Gustino a ognunu, eccu, fa fari nu signu ‘e crùcia e ‘d’iddru po’ cci scriva numu e cugnumu ncùcchja e ognunu diva, promanibbùs, nu sordu cunzignari.   Sia refriscu a ‘ru mortu, certu quatra sempi a mastru Gustinu ssa facenna chi s’è conzata comu na prebenda… Na speculazziona comu n’atra!   (da ‘A Petra in Opera Omnia – Ed. Comune di Crucoli, 2005)