Sètte pàrmi di sàli

‘A nànna mìa mi dàsso tànti ‘nsegnamènti

e io ‘ncì dàssu a cùi vòli u mi sènti

L’òmu no’ si pòti canuscìri mài

jàrma sèmpi ed è chjìnu i guài

Hài u ti màngi sètti pàrmi di sàli

e pòi ‘a fìni ti sènti sùlu màli

Quàndu ti marìti ti mènti lu ‘mbàstu

ti fìniu ‘a vìta e pùru u spàssu

Tu ‘ntàntu chi aspètti u tòrna ‘u marìtu

màngia no’ è dùci còmu quàndu èra zìtu

Pòi ti mènti ‘o vrascèri e aspètti

e mi raccumàndu no’ ‘ncì fàri dispètti

Si tòrna cuntèntu da bèlla jurnàta

assettàti cu’ dìju pi’ n’àtra muzzicàta

Si tòrna ‘ncazzàtu pi’ fàtti sòi

tu ‘ntàntu mangiàsti pi’ fàtti tòi

E ‘ncì dìci pùru io mi sèntu avvilìta

e pròpiu dùra ‘sta lònga vìta

E vàiu mi cùrcu u mi tròvu abbèntu

e ca’ pànza chjìna pènzu a chìju mumèntu

Quàndu ‘a nànna mi dìcia du’ marìtu patrùni

chi ti càccia di l’ùgna e vòli ragiùni

Pènzu e sètti pàrmi i sàli chi no’ mi mangiài

sùlu pìcchi n’òmu no’ mi marìtai.

 

Sette palmi di sale

Mia nonna mi ha lasciato tanti insegnamenti

e io li lascio a chi vuole sentirli

L’uomo non si può conoscere mai

inventa sempre ed è pieno di guai

Devi mangiare sette palmi di sale

e poi alla fine ti senti solo male

Quando ti sposi ti metti il basto

è finita la vita e anche lo spasso

Intanto che tu aspetti che torna il marito

mangia non è dolce come quando era fidanzato

Poi ti metti al braciere e aspetti

e mi raccomando non gli fare dispetti

Se torna contento della bella giornata

siediti con lui per un altro boccone

Se torna arrabbiato per fatti suoi

tu intanto hai mangiato per fatti tuoi

E gli dici pure io mi sento avvilita

e proprio dura questa lunga vita

E vado a coricarmi per trovare riposo

con la pancia piena penso a quel momento

Quando la nonna mi diceva del marito padrone

che ti toglie dalle unghie e vuole ragione

Penso a quel sale che non ho mangiato

solo perché un uomo non ho sposato.

“L’uomo  lo conoscerai solo dopo aver mangiato sette palmi di sale” dicono gli anziani. Un palmo di mano  è circa 20 cm! Negli anni passati i mariti sottomettevano le mogli  senza discutere. Una realtà cruda dove le donne per anni  soffrivano non potendo lasciare l’uomo in quanto il divorzio era proibito…

Condividi su...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin