L’àcqua ‘u vèntu e anùri

199

L’àcqua ‘u vèntu e anùri’ ‘Na’ vòta ‘nc’èranu l’àcqua ‘u vèntu e anùri chi lavuravànu sùtta a nu’ gnùri ‘O jòrnu èranu sèmpi anìta e ògni tàntu si faciànu na’ partìta ‘U gnùri nu’ jòrnu dicìdi ca’ i vòli vindìri e ‘ncì dìci di cà vì ‘ndì hàviti a jìri Prìma si vìndiu ‘u vèntu tradimèntusu chi s’azzìcca sèmpi ‘nta ògni pirtùsu Pòi tòcca ‘a l’àcqua ‘nta na’ gùtti chìna Ca’ di vìnu vùlia u sà jìnchi ‘a matìna Pòi pàssa anùri ca’ di tàntu tèmpu hàvia pinzàndu cà ‘u truvàva a ògni vìa Tùtti partìru cu’ ràndi lamèntu e ‘u prìmu a parràri fù ‘u fòrti vèntu “Quàndu mi vòi gnùri su arrèdi e muntàgni e io prèstu ti tòrnu d’arrèdi e carcàgni” Pòi tòcca a l’àcqua “Si mi vòi di nòvu vidìri io pùru du’ cèlu tòrnu a scindìri” Arrèdi rèsta sùlu l’anziànu anùri chi no’ ‘ncì dicìa aùndi vàci o gnùri Allùra ‘u gnuri ‘ncì dìci “Aùndi ti hàiu a truvàri si ti vògghju di nòvu cu’ mìa a lavuràri?” Anùri ‘ncì rispùndi “ E’ ‘nutìli cà mi vèni a circàri cà pì quàndu mi pèrdi nò mi pòi cchjù truvàri!”

L’acqua il vento e l’onore Una volta c’erano l’acqua il vento e l’onore che lavoravano sotto ad un padrone Di giorno erano sempre insieme e ogni tanto si facevano una partita Il padrone un giorno decide di venderli e gli dice di qua dovete andare via Prima si è venduto il vento che tradisce che si ficca sempre dentro a ogni buco Poi tocca a l’acqua in una botte piena perché di vino voleva riempirsela alla mattina Poi passa all’onore che da tanto tempo possedeva pensando che lo trovava ad ogni via Tutti partirono con grande lamento il primo a parlare fù il forte vento “Quando mi vuoi padrone sono dietro alle montagne e io presto ti torno dietro i calcagni”. Poi tocca all’acqua:” Se mi vuoi di nuovo vedere io pure dal cielo torno a scendere”. Indietro rimane solo l’anziano onore che non gli diceva dove va al padrone Allora il padrone gli dice:”Dove ti devo trovare se ti voglio con me di nuovo a lavorare?” L’onore gli risponde.: “ È inutile che mi viene a cercare perchè per quando mi perdi non mi puoi più trovare”.

Nella vita dell’uomo ritorna tutto. La poesia aiuta a meditare sui veri valori del vivere, da conservare come l’onore, virtù antica. La  pace del cuore nasce dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno.